Taal en ruimte zijn de belangrijkste elementen binnen het werk van Anouk van Reijen (NL, 1987). Zij onderzoekt de betekenis van verschillende locaties zoals een woonhuis, kerk of een galerie en de relatie die deze ieder hebben met hun gebruikers. Niet zelden herdefinieert Anouk de functie van een ruimte om zo mensen op een nieuwe manier naar de ruimte te laten kijken. Met diverse taaluitingen (beeld-, lichaamstaal, woord in gedrukte, gesproken en zelfs gezongen vorm) wordt gecommuniceerd met het publiek dat zo een unieke ervaring krijgt aangeboden.

Haar afstudeerwerk voor de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (2013) had als titel “Guided Tour” waarbij bezoekers van de eindexamenexpositie een rondleiding langs een aantal kunstwerken konden krijgen. Iedere tour begon ‘normaal’ met inleidende gesproken woorden van de gids, maar al gauw werden andere middelen ingezet om de informatie over te brengen. Op een tour werden teksten gezongen, een andere rondleidster bracht haar boodschap over middels dans en beweging, en weer andere rondleidingen werden door een dichter en acteur gegeven. In plaats van dat de diverse kunstwerken in de expositie door de gids belicht werden, stond de rondleiding zelf in de schijnwerpers teneinde de betekenis ervan te kunnen bevragen.

In Moira opent Anouk van Reijen “THE GIFT SHOP” waar de bezoeker een souvenir kan kopen, tijdens toekomstige exposities.

 

anouk van reijen flyer ak