Geschiedenis Moira

Moira is een kunstverzamelgebouw aan de rand van het centrum van Utrecht. De naam Moira is ontleend aan de verzekeringsmaatschappij Moira die ooit in dit pand aan de Wolvenstraat onderdak vond. Niet lang nadat het complex leeg kwam te staan werd het in 1983 gekraakt door kunstenaars en muzikanten die betaalbare woon- en werkruimten zochten. In de periode van 1983 tot en met 1989 werd het Moira-complex verbouwd tot een woon- en kunstverzamelgebouw. Aan de al bestaande feestzaal werden toen woonruimten, ateliers, oefenruimten voor bands en een expositieruimte toegevoegd. Na renovatie en legalisatie van het complex verenigden de bewoners zich in 1990 en werd Stichting Moira opgericht om de werkruimten te beheren en te exploiteren.

Stichting Moira verhuurt de werkruimten voor niet-commerciële culturele activiteiten en zonder winstoogmerk. De stichting wil met name een podium bieden aan beginnende kunstenaars en muzikanten die nog geen of nauwelijks naam hebben gemaakt in het gevestigde circuit. Tevens wil ze vernieuwende initiatieven op het gebied van beeldende kunst, muziek en theater de kans geven zich in Moira te manifesteren.


 

home